Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji internet sajt  www.rakijavojvoda.rs koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta www.rakijavojvoda.rs (u daljem tekstu  ’’Sajt’’).

 

Lične informacije

 

Sajt prikuplja podatke od Korisnika prilikom kreiranja porudžbine proizvoda sa Sajta i to: 

 

 • ime
 • prezime
 • e-mail adresu
 • adresu prebivališta
 • grad
 • poštanski broj
 • broj telefona

 

Sajt prikuplja podatke kroz kolačiće („cookies”), u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na Sajtu.

 

Kolačići („cookies”), prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačije podesio svoj pretraživač.

 

Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje podatke, s tim da su u tom slučaju uskraćeni za određene funkcionalnosti kao što su poručivanje proizvoda sa sajta.

 

II Personalizacija iskustava

 

Lične podatke Korisnika, Sajt koristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na Sajtu i poboljšanje funkcionalnosti sajta za Korisnike.

 

III Deljenje informacija

 

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru Sajta, Sajt dobijene informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta. Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

 

 • Email klijent

 

Podaci Korisnika se mogu naći u okviru email klijenta sajta, radi odgovaranja na upite Korisnika i radi efikasne komunikacije. U ovom servisu se mogu naći podaci kao što su: ime, prezime i email adresa.

 

 • Društvne mreže (Facebook, Instagram…)

 

Podaci Korisnika se mogu naći u okviru naloga sajta www.rakijavojvoda.rs na društvenim mrežama, ukoliko Korisnici podele te podatke kroz razmenu poruka ili komentare na nalozima Sajta na društvenim mrežama.

 

 • Google analitika

 

Ovi servisi mogu prikupljati IP adresu Korisnika Sajta. IP adresa se može čuvati na ovim servisima najviše do 26 meseci od poslednje posete, nakon čega se automatski briše.

 

 • Pristup osoblja Sajta podacima

 

Ove servise mogu koristiti lica koja se bavi održavanjem Sajta, a samo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta.

 

Sajt lične podatke Korisnika neće dati na korišćenje trećim licima, osim u slučaju kada tako nalažu propisi Republike Srbije.

 

IV Prava korisnika Sajta

 

U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti sledeća prava su obezbeđena Korisniku Sajta:

 

– Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju i načinu pribavljanja i upravljanja  

 

– Da zatraži svoje lične podatke na uvid i

 

– Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.

 

V Promene u politici privatnosti

 

Sajt, zadržava diskreciono pravo da ažurira Politiku privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Sajt može zatražiti od Korisnika da ponovo pregleda i da pristanak na obradu podataka u skladu sa novoustanovljenom politikom privatnosti.

 

Korisnici Sajta su dužni da stranicu Sajta sa Politikom privatnosti samostalno provere periodično i na taj način ostanu informisani o tome na koji način ista štiti prikupljene lične podatke Korisnika.

 

VI Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti

 

Korisnici Sajta koji prihvate Uslove korišćenja u skladu sa ovom Politikom privatnosti, moći će da koriste sve funkcionalnosti Sajta u njegovom punom obimu. 

 

Ukoliko Korisnik koji poseti Sajt se ne slaže sa ovom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja, taj Korisnik ne može da izvrši porudžbinu proizvoda koji su prezentovani na Sajtu 

 

VII Linkovi ka drugim sajtovima 

 

Ponuda roba na Sajtu može sadržati veze sa drugim sajtovima i/ili stranicama na društvenim mrežama i sl. kojima ne upravlja internet sajt www.rakijavojvoda.rs.

 

Ako Korisnik klikne na vezu treće strane na Sajtu, Korisnik će biti upućen na tu lokaciju (drugi sajt i/ili drugu stranicu na društvenim mrežama), te na tim sajtovim se ne primenjuje Politika privatnosti sajta www.rakijavojvoda.rs.

 

Sajt www.rakijavojvoda.rs nije odgovoran za zaštitu privatnosti na drugim sajtovima i/ili stranicama na društvenim mrežama kojima Korisnik pristupi preko linkova na Sajtu.

 

Sajt www.rakijavojvoda.rs nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje treće strane na koju upućuju veze (linkovi) na Sajtu.

 

VIII   Kontakt podaci

 

Ukoliko Korisnik ima bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem podataka, Uslova korišćenja Sajta, Korisnik može kontaktirati ovlašćeno lice i to:

 

Kontakt email-om: info@destilerijamomirovic.com

 

Kontakt telefonom: +381 62 477 655

 

Odgovorna osoba: Marko Momirović