Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA WWW.RAKIJAVOJVODA.RS

 

I Uvodne odredbe

 

Opšti uslovi korišćenja internet sajta www.rakijavojvoda.rs (u daljem tekstu: „Opšti uslovi”) određuju način i pravila korišćenja sadržaja i usluga internet sajta www.rakijavojvoda.rs.

 

Internet sajt www.rakijavojvoda.rs predstavlja sastavni deo poslovanja pravnog subjekta Marko Momirović Pr, SZR za proizvodnju rakije Vojvoda Svileuva iz Svileuve, opština Koceljve, ul. Svileuva bb.

 

Upotrebom sadržaja i usluga internet sajta www.rakijavojvoda.rs u potpunosti prihvatate Opšte uslove i u obavezi ste da ih poštujete. Internet sajta www.rakijavojvoda.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni Opšte uslove, pri čemu će se smatrati da je svaki korisnik internet sajta www.rakijavojvoda.rs (u daljem tekstu: „Korisnik”) upoznat sa izmenama i dopunama Opštih uslova na dan njihovog objavljivanja. Nastavljanje korišćenja internet sajta www.rakijavojvoda.rs ima se smatrati pristankom na izmene i dopune Opštih uslova.

 

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa Opštim uslovima, potrebno je da odmah prestane sa korišćenjem internet sajta www.rakijavojvoda.rs, kao i da u budućnosti ne koristi sajt, sve do ponovnog prihvatanja Opštih uslova.

 

II Obaveze Korisnika sajta www.rakijavojvoda.rs

 

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja bilo koje zabranjene radnje, uključujući ali ne ograničavajući se na radnje koje vređaju čast i ugled bilo kod lica, koje mogu da utiču na ljudsko dostojanstvo, koje su diskriminatorne u pogledu rasne, verske, nacionalne ili bilo koje druge pripadnosti, ili bilo koje radnje koje su zabranjene pravnim poretkom Republike Srbije.

 

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale onemogućavanje rada internet sajta www.rakijavojvoda.rs, poput „spamming-a”, kreiranje i prosleđivanje virusa i slično.

 

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale povredu prava autora ili nosioca autorskog prava u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima.

 

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale povredu prava privatnosti drugih Korisnika, uključujući ali ne ograničavajući se na pristup podacima koji nisu namenjeni Korisniku ili neovlašćeno poručivanje proizvoda sa sajta u ime drugog Korisnika.

 

III Pristup sajtu www.rakijavojvoda.rs

 

Svako lice koje želi može da pristupi internet sajta www.rakijavojvoda.rs i da koristi usluge koje pruža internet sajta www.rakijavojvoda.rs prihvatanjem ovih Opštih uslova i Politike privantosti.

 

Da bi lice moglo da izvrši porudžbinu proizvoda koji su prezentovani na sajtu www.rakijavojvoda.rs mora da prihvati Opšte uslove korišćenja kao i Politiku privatnosti internet sajta www.rakijavojvoda.rs.

 

Prihvatanjem Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti internet sajta www.rakijavojvoda.rs prilikom porudžbine proizvoda prezentovanih na sajtu smatra se da je Korisnik u potpunosti prihvatio sva pravila iz Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti internet sajta www.rakijavojvoda.rs.

 

IV Intelektualna svojina

 

Sadržaj internet sajta www.rakijavojvoda.rs je zaštićen važećim propisima definisanim u Zakonu o autroskom i srodnim pravima, Zakonu o žigovima i drugim pozitivno pravnim propisima u domenu intelektualne svojine.

 

Pravni subjekt koji je vlasnik sajt je nosilac svih autorskih i srodnih prava na sadržaju koji je prezentovan na internet sajtu www.rakijvojvoda.rs.

 

Nije dopušteno bilo kakvo korišćenje, dupliranje, kopiranje, distribucija multimedijalnog sadržaja sa sajta www.rakijavoijvoda.rs (fotografije, animacije, video snimci i sl.) bez odobrenja vlasnika sajta www.rakijavojvoda.rs.

 

Korisnici sajta mogu bez odobrenja da dele na društvenim mrežama ponudu proizvoda sa sajta www.rakijavojvoda.rs putem linkova ka društvenim mrežam koje su implementirani na sajtu www.rakijvojvoda.rs.

 

V Privatnost Korisnika

 

Internet sajta www.rakijavojvoda.rs prikuplja podatke Korisnika koje je sam Korisnik uneo prilikom popunjavanju porudžbenice i sajt koristiti kolačiće („cookies”), radi omogućavanja funkcionisanja sajta, kao i zarad poboljšanja njihovog kvaliteta.

 

Internet sajta www.rakijavojvoda.rs će prikupljati lične podatke od Korisnika i to:

ime
prezime
e-mail adresu
adresu prebivališta
grad
poštanski broj
broj telefona

 

Kolačići („cookies”), prikupljaju IP adrese Korisnika osim ukoliko Korisnik nije drugačije podesio svoj pretraživač.

 

Lične podatke internet sajta www.rakijavojvoda.rs prikuplja isključivo ukoliko je Korisnik izvršio porudžbinu nekog proizvoda prezentovanog na sajtu i time dao svoj pristanak na Opšte uslove i Politiku privatnosti internet sajta www.rakijavojvoda.rs.

 

VI Ograničenje odgovornosti

 

Internet sajt www.rakijavojvoda.rs pruža usluge koje se sastoje od pružanja informacija i upravljanja sadržaja u pogledu roba koje su prezentovane na internet sajtu www.rakijavojvoda.rs.

 

Svako korišćenje internet sajta www.rakijavojvoda.rs je na isključivu odgovornost Korisnika.

 

Vlasnik sajta www.rakijavojvoda.rs se stara da sve informacije u pogledu proizvoda koji se prezentuju na internt sajtu www.rakijavojvoda.rs budu precizne, jasne i tačne.

 

Vlasnik sajta www.rakijavojvoda.rs neće biti odgovoran za neprekidnost korišćenja sajta, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe sajta.

 

Vlasnik sajta www.rakijavojvoda.rs neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na internet sajtu www.rakijavojvoda.rs ili onih koji su na bilo koji način povezane sa internet sajtom www.rakijavojvoda.rs.

 

VII Cene i dostava

 

Cene roba prikazane na internet sajtu www.rakijavojvoda.rs su izražene u dinarima (RSD) sa uračunatim porezom na dodatnu vrednost (PDV).

 

Proizvodi prezentovani na internet sajtu www.rakijavojvoda.rs se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i koje su objavljene na internet sajtu www.rakijvojvoda.rs.

 

Nakon poručivanja proizvoda sa sajta www.rakijavojvoda.rs korisnik sajta dobija povratni e-mail sa specifikacijama porudžbine koja između ostalog sadrži i ukupnu sumu porudžbine.

 

Troškovi dostave naručenih proizvoda sa sajta www.rakijavojvoda.rs se naplaćuju dodatno na cenu proizvoda naznačenih na sajtu i u specifikaciji porudžbenice.

 

Cena dostave naručenih proizvoda varira od kurirske službe koja vrši isporuku naručenih prozivoda.

 

Korisnik sajta koji je izvršio porudžbinu može od iste da odustane u roku od 1 (jedna) sat, slanjem mail poruke na adresu info@destilerijamomirovic.com kojom izjavljuje da odustaje od naručenih proizvoda.

 

U slučaju da Korisnik primeti neku grešku u pogledu koje se nude preko internet sajta www.rakijavojvoda.rs, grešku može prijaviti na e-mali adresu: info@destilerijamomirovic.com kako bi ista u najkraćem vremenskom roku bila ispravljena.

 

VIII Načini plaćanja

 

Korisnik koji izvrši porudžbinu proizvoda istu moće platiti:

 

u gotovini prilikom isporuke naručenih proizvoda od strane kurirske službe i kreditnim i debitnim platnim karticama u zavisnosti od kurirske službe koja vrši isporuku naručenih proizvoda.

 

IX Reklamacija

 

Korisnik ima prava da izjavi reklamaciju u pogledu naručenih proizvoda sa sajta www.rskijavojvoda.rs a radi ostvarivnja prava iz člana 52. i člana 81. Zakona o zaštiti potrošača.

 

Korisnik ima pravo da izjavi reklamaciju i u pogledu eventulano pogršeno obračunate cene naručenih proizvoda.

 

Korisnik reklamaciju može izvršiti slanjem mail poruke na: info@destilerijamomirovic.com

 

Prilikom izjavljivanje reklamacije, korisnik je dužan da predoči račun ili neki drugi dokaz o izvršenoj kupovini proizvoda sa internet sajta www.rakijvovjovda.rs.

 

X Rešavanje sporova

 

Strane koje koriste sajt www.rakijavojvoda.rs će nastojati da sve eventualno nastale sporove povodom Opštih uslova poslovanja rešavaju sporazumno.

 

Ukoliko sporazum ne bude postignut, nadležan će biti stvarno nadležni sud u Šapcu.